Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

TÜRKMENISTANYŇ KÄRDEŞLER ARKALAŞYKLARYNYŇ MILLI MERKEZINDE HALKARA ZÄHMET GURAMASYNYŇ WEKILI BILEN DUŞUŞYK GEÇIRILDI

2019-njy ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezinde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Halkara Zähmet Guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa sebiti boýunça işgärler bilen hyzmatdaşlyk bölüminiň başlygy jenap Sergeýus Glowaskas bilen duşuşyk geçirildi.

Gepleşikleriň barşynda taraplar Türkmenistanyň Halkara Zähmet Guramasy bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary bilen bagly meseleler ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle hem gepleşikleriň çäklerinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy iş sapar bilen gelen myhmany Halkara Zähmet Guramasynyň 100 ýyllygy bilen gutlady.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.