Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

07 SENTÝABR 2019

MILLI YKDYSADYÝETIMIZIŇ ULAG-LOGISTIKA ULGAMY

Milli Liderimiziň ulag ulgamlarynyň köpugurly düzümlerini döretmek hakyndaky yzygiderli öňe sürýän başlangyçlary sebitiň ägirt uly ykdysady mümkinçiliklerini durmuşa geçirmäge ýardam edýär.

JEMGYÝETÇILIK SYÝASY WAKA

Türkmen halkynyň bähbitlerine wekilçilik edýän, ýokary wekilçilikli edara bolan Türkmenistanyň Halk Maslahaty demokratiýa, aýanlyk, adalatlylyk, kanunyň hökmürowanlygy, halkara hukugynyň umumy ykrar edilen kadalaryny ileri tutmak, adamyň we raýatyň kanunyň öňündäki deňl

ÝAŞ GÖZEGÇILER BÄSLEŞDILER

Her ýyl «Ýol hereketiniň howpsuzlygy ― ömrümiziň rahatlygy» atly biraýlygyň çäklerinde mekdep okuwçylarynyň arasynda «Ýol hereketiniň ýaş gözegçileri» atly bäsleşigi geçirmek asylly däbe öwrüldi.

BELENT MAKSATLARYŇ AÝY

Ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.