Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

12 IÝUN 2019

DYNÇ ALYŞ ŞATLYKLY GEÇÝÄR

Eziz Diýarymyza sapaly tomus paslynyň gelmegi bilen bagtyýar cagalarymyzyň durmuşynda ýatdan çykmajak pursatlar başlandy.

LÄLEZARLYK DÖREDÝÄN MERDANALAR

Suw bolçulygyny üpjün etmek, ondan netijeli hem tygşytly peýdalanmak, munuň üçin ýerleri suwarmagyň ata-baba däplerinden, dünýä tejribesine esaslanýan täze usullardan peýdalanmak babatynda ýurdumyzda giň gerimli işler amala aşyrylýar.

Türkmen Lideri ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiligine we halkara forumyna gatnaşyjylara Gutlag iberdi

Hormatly alymlar, ylmy jemgyýetçiligiň wekilleri!
Halkara ylmy maslahata gatnaşýan gadyrly myhmanlar!

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.