Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

ÝAŞLAR WE ÝAŞLAR GURAMASY

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde guramagynda Gökderedäki «Beýik Serdar nesilleri» çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde merkezlerde dynç alýan çagalardan düzülen ýaş ýangyn söndüriji toparlaryň arasynda ýangyn-amaly sporty boýunça merkezara bäsleşigi geçirildi. Bäsleşigiň maksady «Ýangyn howpsuzlygy hakynda» Türkmenistanyň Kanuny esasynda ösüp gelýän ýaş nesilleriň edermenligini, batyrlygyny, emläk eýeçiligine aýawly garamagyny, dostluga wepalylygyny we beden taýdan taplanmagyny terbiýelemekden hemde ýangyn tehniki serişdeleriniň ulanyş düzgünlerini öwretmekden ybarat boldy. Merkezara bäsleşikde ýeňiji bolan çagalara Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

 

Merjen GURBANOWA,

TMÝG-niň Merkezi Geňeşiniň esasy hünärmeni.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.