Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

«KÖNEÜRGENÇ — GADYMY HOREZM ŞALYGYNYŇ PAÝTAGTY»

Şeýle at bilen «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Balkangazüpjünçilik» müdirliginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasy «Balkansyýahat» döwlet kärhanasy bilen bilelikde üç günlük gezelenç gurady. Gezelençde Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda ýerleşýän Gutlug Timuryň minarasyna, Törebeg hanymyň. Soltan Tekeşiň mawzoleýlerine, Nejmeddin Kubranyň aramgähine we Ysmamyt Ata zyýarat edilip. gazçy hünärmenler taryhy-binagärlik ýadygärlikleri bilen giňden tanyşdylar.

Gezelenje gatnaşanlar şeýle ajaýyp zamanada ata-babalarymyzdan miras galan gadymy milli gymmatlyklary öwrenmäge giň ýol açan Gahryman Arkadagymyza alkyş sözlerini aýtdylar.

 

Ýagşymyrat AŞYROW,

«Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň «Balkangazüpjünçilik» müdirliginiň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynyň başlygy.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.