2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Sport

SPORTA BAGYŞLANDY

«TürkmenistanBeýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýip atlandyrylan üstümizdäki ýylyň 9-njy iýunynda Mary welaýatynyň merkezi şäherinde «AmulHazar 2018» atly halkara awtorallisi, welosiped we ylgaw ýaryşlary» atly me

FUTBOL BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY JAHANA AÝLANÝAR

On bäşinji dünýä çempionaty 1994-nji ýylyň 17-nji iýuny — 17-nji iýuly aralygynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda geçirildi. Ol ilkinji gezek Demirgazyk Amerikada guraldy.

WELAÝATLARDAN HABARLAR

TMÝG-niň Bäherden etrap Geňeşi hem-de Kärdeşler Arkalaşygynyň birleşmesi etrabyň işçi-gullukçylarynyň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça bäsleşikleri yzygiderli guraýar.

FUTBOL BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY JAHANA AÝLANÝAR

On ikinji dünýä çempionaty 1982-nji ýylyň 13-nji iýuny — 11-nji iýuly aralygynda Ispaniýada geçirildi. Onuň oýunlary bu ýurduň 14 şäheriniň 17 stadionynda guraldy. Bu rekord görkezijidir.

ФУТБОЛ - ИГРА МИЛЛИОНОВ

ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО ФУТБОЛУ:

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ДВАДЦАТОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА

 

ФУТБОЛ - ИГРА МИЛЛИОНОВ

ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА ПО ФУТБОЛУ:

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА

 

SPORT WE RUHUBELENTLIK

Golaýda hormatly Prezidentimiz Olimpiýa şäherçesiniň mejlisler zalynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirdi. Oňa ýokary okuw we sport mekdepleriniň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri we beýlekiler gatnaşdylar.

MUGALLYMLARYŇ BÄSLEŞIGI

«Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýyly mynasybetli Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň bilim ulgamynda zähmet çekýän gyz-gelinleriň arasynda woleýbol, küşt, düzzüm we stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça ýaryş geçirildi.

FUTBOL BOÝUNÇA DÜNÝÄ ÇEMPIONATY JAHANA AÝLANÝAR

Altynjy dünýä çempionaty 1958-nji ýylyň 8-nji — 29-njy iýuny aralygynda Şwesiýada geçirildi.

Şotlandiýaly Robert Kollinz Paragwaý bilen bolan duşuşygyň 75-nji minutynda dünýä çempionatlarynyň taryhynda 500-nji pökgini geçirdi.

SALKYN SAÝALY MERKEZDE

Tomus paslynyň gelmegi bi­len gözel Gökdere jülgesindäki "Beýik Serdaryň ruhubelent ne­silleri" atly çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezinde ýaş nesliň uly topary saglygyny berkitmäge mümkinçilik aldy.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.