2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Sport

PAÝHAS OÝNY ÖKDELERI SAÝLADY

Welaýat döwlet drama teatrynda ýurdumyzda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň geçirilmegi mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesi tara­pyndan sportuň şaşka görnüşi boýunça bäsleşik geçirildi.

Täzelikler

Welaýat saglygy goraýyş müdirligi we saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramalarynyň Türkmenabat şäher geňeşi woleýbol ýaryşyny gurady.

Ýeňijilere sowgatlar gowşuryldy

Ýurdumyzyň iri senagat kärhanalarynyň biri bolan «Döwletabatgazçykaryş» müdirliginiň kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň iş meýilnamasyna laýyklykda, sportuň woleýbol we kiçi futbol görnüşleri boýunça ýaryşlar guraldy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen türgenleriniň we tälimçileriniň hyzmatlaryny belledi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow üstünlikli geçirilen Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda ýurdumyzyň ýygyndy toparynyň ýeňşine uly goşant goşan türkmen tälimçileriniň hem-de türgenleriniň—milli ýygyndy toparymyzyň agzalarynyň üstünligini ýokary döwlet sylaglary – “Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi” hem-de “Türkmenistanyň at gazanan sport ussady” diýen hormatly atlar bilen belledi.

SYRLY GÖÇÜMLERIŇ USSATLARY

Balkanabat şäherindäki 2-nji sport mekdebinde welaýat saglygy goraýyş müdirliginiň we saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Balkanabat şäher geňeşiniň bilelikde guramaklarynda sportuň şaşka we küşt görnüşleri boýunça bäsleşik geçirildi. Bäsleşik Ýapyk binalarda we söweş sun­gaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanyldy. Oňa saglygy goraýyş ulgamynyň işgärleri gatnaşdylar.

DABARALY ÇÄRE GEÇIRILDI

Paýtagtymyzda «Aşgabat 2017-niň» Oýunlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirildi.

Olimpiýa stadionynda V Aziadanyň ýapylyş dabarasy boldy

Şu gün paýtagtymyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi ýapylyş dabarasy boldy.

Ýaryş güýçlini saýlady

Sarahs etrabynyň sport mekdebinde sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryşlar geçirildi. Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly mynasybetli geçirilen ýaryşa mekdep mugallymlarydyr okuwçylary gatnaşdylar. Ony etrabyň sport baradaky komiteti, bilim bölümi, ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň etrap Geňeşi bilelikde guradylar.

ÖKDELER ÖŇE SAÝLANDY

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly mynasybetli Altyn asyr etrabynyň sport mekdebinde ýaryş geçirildi. Etrabyň sport baradaky komitetiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň hem-de etrabyň sport mekdebiniň bilelikde guramagynda geçirilen ýaryşa zähmetkeşler gatnaşdylar.

Türkmen ýygyndy toparynyň ýeňişleri

Şu gün V Aziadanyň çäklerinde sportuň on bir görnüşi boýunça ýaryşlar geçirildi - olardan sambo, kikboksing, erkin göreş, agyr atletika, bilýard, sport tanslary boýunça türgenlerimiz 23 medala, şol sanda 6 altyn medala mynasyp boldular.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.