2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň KA-sy

Gürrüňdeşlik

Söwda we telekeçilik ugrunyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşiniň başlygy Baýrammuhammet ORAZMYRADOW bilen gürrüňdeşlik.

 

ПРОВАСЛАВЛЯЯ ЖЕНЩИНУ...

В Мары в светлом празднично украшенном зале ресторана «Ак арзув» прошёл конкурс «Женщина года». Он сопровождался выступлениями лучших вокально-инструментальных и танцевальных групп управления культуры велаята.

TÄZE DESGALAR – DÖWREBAP BAŞLANGYÇLAR

Ýoluň ugrunda bezeg panellerini we penopolestroldan ýasalan binagärlik bezeg serişdelerini öndürýän «Ak hünji» hususy kärhanasy, şäher köçeleri üçin dürli serişdeleri, ýaşaýyş jaýlaryna we edara binalaryna niýetlenip, agaçdan, metaldan, aýnadan ýasalan önümleri öndürýän «Kaskad» kompaniýa

ВОСПЕВАЯ ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ

В Мары прошел велаятский тур конкурса, посвящённый литературному труду лидера нации «Туркменистан - сердце Великого Шелкового пути».

ÖSÜŞLERIŇ TÄZE BELENTLIGI

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow halkymyzyň bolelin durmuşda ýaşamagy ugrunda tutumly işleri durmuşa geçirýär. Ýurdumyzyň ähli ulgamlarynda gazanylýan üstünlikler halkymyzyň yhlasly zähmeti bilen rowaç bolýar.

БЫТЬ В ПЕРЕДОВИКАХ - ПОЧЁТНО!

Радостная весть пришла в долину Мургаба: на рас­ширенном заседании Правительства, состоявшемся 26 января, были озвучены итоги национального конкурса на звание лучшего этрапа Туркмениста­на — им стал Векильбазарский этрап Марыйского велаята.

Bäsleşik geçirildi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zähmetkeşleriň amatly şertlerde z

ÝEŇIJILER SYLAGLANYLDY

Ilata edilýän söwda hyzmatynyň medeniýetini ýokarlandyrmak, hilini gowulandyrmak, halkyň harytlara we önümlere bildirýän islegini has doly kanagatlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryny

ÝEŇIJILERE SYLAGLAR GOWŞURYLDY

Ilata edilýän söwda hyzmatynyň medeniýetini ýokarlandyrmak, hilini gowulandyrmak, halkyň harytlara we önümlere ösýän islegini has doly kanagatlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mil

ÝEŇIJILER SYLAGLANDY

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň ýurdumyzyň welaýatlarynyň alyjylar jemgyýetleriniň, şeýle-de degişli önümçilik kärhanalarynyň arasynda bilelikde yglan eden “2017-nji ýylyň iň

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.