2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň KA-sy

ENE MUKADDESLIGINE BAGYŞLANAN DÖREDIJILIK BÄSLEŞIGINIŇ JEMI JEMLENDI

27-nji dekabrda Täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň Milli merkezinde «Türkmengaz» döwlet konserniniň hem-de «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň zenanlar guramalarynyň we Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň

YLMY MASLAHAT GEÇIRILDI

11-nji dekabrda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ylmy-barlag tebigy gaz institutynda Halkara Bitaraplyk güni hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli «Nebitgaz pudagynyň ylmy ösüşleri» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

ÇEKELEŞIKLI GEÇEN ÝARYŞLAR

Daşoguz şäherindäki 10 müň orunlyk sport toplumynda «Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň işgärleriniň arasynda «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly şygar astynda küşt, şaşka, woleýbol we stoluň üstünde oýnalýan tennis boýunça guralan ýaryşlar örän çekeleşikli häsiýet

GAZ ÖLÇEÝJI ENJAMLAR OTURDYLÝAR

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň birinji mejlisinde kabul edilen «Türkmenistanyň ilatyny elektrik energiýasy, gaz, agyz suwy we nahar duzy bilen üpjün etmegi tertipleşdirmek hakynda» Kararyndan ugur alyp, tebigy gazdan tygşytly peýdalanmak we onuň ulanylýan ýerlerinde gaz hasap

ÝÜREKLER BUÝSANÇDAN DOLY

Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli welaýat merkezi Balkanabat şäherindäki nebitçileriň medeniýet köşgünde dabaraly maslahat geçirildi.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANAN ÇÄRE

«Türkmennebit» döwlet konserniniň Ekerem buraw işleri müdirliginde Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň güni mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.

“SAGDYN DURMUŞ – BAGTYÝARLYGYŇ KEPILI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Ykdysady jenaýatlara garşy göreşmek baradaky döwlet gullugynyň hem-de T

NEBITGAZLY GUÝULARY ABATLAÝJYLARYŇ GOŞANDY

Garaşsyz we hemişelik Bitarap Diýarymyzyň ykdysady kuwwatyny täze belentliklere götermekde hem-de alynýan ýangyç çig malynyň möçberini artdyrmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň nebit we gaz guýularyny abatlaýjylary netijeli işleri amala aşyrýarla

DÜNÝÄME NUR ÇAÝÝAN ÇYRAGYM, KÄBÄM

Adamzat ýaşaýşynyň sarsmaz sütüni bolan maşgala ojagynyň dowamatlylygyny, agzybirligini, döwletliligini üpjün edýän ata-enedir.

Güneşli Diýarymyzyň bagtyýar enelerine ajaýyp zamanamyzda uly hormat-sarpa goýulýar.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.