2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Baýramçylyk

HALKARA DEREJESINDÄKI BEÝIK IŞLER

Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek we ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak barada alyp barýan ýadawsyz aladalary bu gün halkara derejesinde giňden goldaw tapýar.

BUÝSANJYMYZYŇ ÇÄGI ÝOK

Ýakynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda kabul edilen KararnamalarTürkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan daşary syýasatynyň dabaralanmasy» atly

ÝÜREK GUWANÇDAN DOLY

Ýakynda, hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habarlar barada aýdyldy.

DÜNÝÄ ÄHMIÝETLI BAŞLANGYÇLAR

Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habarlar BMG-niň Baş Assambleýasynyň 82-nji mejlisinde «Bütindünýä welosiped güni» hem-de «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň Halk

MÖHÜM KARARNAMALAR

14-nji aprelde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda kabul edilen KararnamalarTürkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan daşary syýasatynyň dabaralanmasy

SPORTUŇ WE SAGDYNLYGYŇ BAÝRAMY

Welaýatymyzda Bütindünýä saglyk güni giňden dabaralandyryldy.

Конкурс текстильщиц

 В Туркменабате прошел велаятский конкурс работниц легкой промышленности, творческое состязание было организовано в сквере у Дворца Рухыет шелкового производственного объединения.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň adyl hem parasatly syýasatyndan ýalkanan, döwletli-döwranly zamana eýe bolan merdana halkymyzyň toý-baýramlaryny we şanly senelerini dünýä nusgalyk derejede toýlamak däbi aýratyn röwüşe, döwrebap äheň

Dabaraly çäre

Golaýda ruhubelentligiň, juwanlygyň, täze arzuw-umytlaryň baýramy hökmünde ýurdumyzda giňden beslenilýän Milli bahar baýramy Halkara Nowruz güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy şäher birleşmesiniň Türkmen

Dokmaçylaryň Bäsleşigi

Ýakynda Halkara Nowruz gününe bagyşlanyp Lebap welaýatynyň Türkmenabadyň «Ýüpek» önümçilik birleşiginde, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda, «Gül Diýarda baky bahar» atly baýramçylyk bäsleşigi geçirildi.

Страницы

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.