2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Baýramçylyk

DÜNÝÄ ÄHMIÝETLI BAŞLANGYÇLAR

Birleşen Milletler Guramasynyň Nýu-Ýorkda ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan hoş habarlar BMG-niň Baş Assambleýasynyň 82-nji mejlisinde «Bütindünýä welosiped güni» hem-de «Birleşen Milletler Guramasynyň we Araly halas etmegiň Halk

MÖHÜM KARARNAMALAR

14-nji aprelde Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda «Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda kabul edilen KararnamalarTürkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan daşary syýasatynyň dabaralanmasy

SPORTUŇ WE SAGDYNLYGYŇ BAÝRAMY

Welaýatymyzda Bütindünýä saglyk güni giňden dabaralandyryldy.

Конкурс текстильщиц

 В Туркменабате прошел велаятский конкурс работниц легкой промышленности, творческое состязание было организовано в сквере у Дворца Рухыет шелкового производственного объединения.

ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Gahryman Arkadagymyzyň adyl hem parasatly syýasatyndan ýalkanan, döwletli-döwranly zamana eýe bolan merdana halkymyzyň toý-baýramlaryny we şanly senelerini dünýä nusgalyk derejede toýlamak däbi aýratyn röwüşe, döwrebap äheň

Dabaraly çäre

Golaýda ruhubelentligiň, juwanlygyň, täze arzuw-umytlaryň baýramy hökmünde ýurdumyzda giňden beslenilýän Milli bahar baýramy Halkara Nowruz güni mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy şäher birleşmesiniň Türkmen

Dokmaçylaryň Bäsleşigi

Ýakynda Halkara Nowruz gününe bagyşlanyp Lebap welaýatynyň Türkmenabadyň «Ýüpek» önümçilik birleşiginde, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň guramagynda, «Gül Diýarda baky bahar» atly baýramçylyk bäsleşigi geçirildi.

BAÝRAMA BAGYŞLANAN ÇÄRELER

Esenguly etrabynyň jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guran dabarasy göwünleri joşa getiren Milli bahar baýramyna bagyşlanyp, ol «Bahar geldi Arkadagly Diýara!» diýlip atlandyryldy.

GELSE NOWRUZ ÄLEME

Milli bahar baýramy mynasybetli Balkanabat şäherindäki «Ak ýol» toý dabaralary merkezinde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň welaýat bölüminiň bilelikde guramaklarynda geçirilen dabaraly çäre «Gelse Nowruz äleme,

AÇYLDY ZEMIN LÄLESI

Garaşsyz Diýarymyza ygal-rysgaly, mylaýym şemaly bilen ýaşyl mahmala, al-elwan güllere beslenip, bahar pasly geldi.

Страницы
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.