2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

SPORT HABARLARY

   Magtymguly etrabynyň sport baradaky komitetiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesi bilen bile­likde 2003-2004-nji ýyllarda dog­lan ýetginjekleriň arasynda woleýbol boýunça geçiren ýaryşyna dokuz topar gatnaşyp, ol iki günläp dowam etdi. 15-nji orta mekdebiň okuwçylarynyň ýeňiji bolan bu bäsleşiginde ikinji orny 3-nji orta mekdebiň, üçünji orny 7-nji orta mekdebiň toparlary eýelediler.

 

Aşyr BERDIÝEW.

«Balkan» gazeti  16.12.2017ý.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.