Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

02 AWGUST 2019

IŞJEŇ HÄSIÝETE EÝE BOLDY

Bä­her­den et­rap hä­kim­li­gi­niň mej­lis­ler jaýyn­da Türk­me­nis­ta­nyň Kär­deş­ler arkalaşyk­la­ry­nyň Ahal we­la­ýat we Bä­her­den et­rap bir­leş­me­le­ri­niň bi­le­lik­de guramagyn­da masla­hat ge­çi­ril­di.

AŞGABAT — DÜNÝÄNIŇ NUSGALYK ŞÄHERI

Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döwrün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň alyp barýan öň­den­gö­rü­ji­lik­li sy­ýa­sa­ty, taý­syz tagal­la­sy bi­len eziz Di­ýa­ry­myz ta­nal­maz de­re­je­de öz­ger­ýär, ýur­du­myz äh­li ba­batda gül­läp ös­ýär hem-de şan-şöh­r

BAGTYÝAR DURMUŞYŇ HÖZIRI

«Alkyşlaryň gözbaşysyň, Arkadag!» diýen at bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi ge­ňeşiniň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de Mary welaýat häkimliginiň bilelikde guramagynda maslahat geçirildi.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.