Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

05 IÝUL 2019

“HALAL MAŞGALA - ABADAN DÖWLET” ATLY WAGYZ-NESIHAT ÇÄRESI GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Hukuk goraýjy edaralaryň bilelikde gurnamagynda “Halal maşgala

DAG JÜLGESINDÄKI ŞADYÝANLYK

Salkyn saýaly Gökdere jülgesindäki çagalar dynç alyş-sagaldyş merkezlerinde saglygyny

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.