Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

03 IÝUL 2019

“BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE TÜRKMENISTANYŇ ZÄHMET KANUNÇYLYGYNYŇ DÖWREBAP KÄMILLEŞMEGI” ATLY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu gün Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň mejlisler jaýynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrün

HALYPA MUGALLYMYŇ HORMATYNA

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýur­du­myz­da halypa-şägirtlik mekdebine giň ýol açyp bermegi bi­len Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bagtyýarlyk döwründe bu milli ýörelgä aýratyn ähmiýet berilýär.

ÝÜPEKSI ÝURDUŇ ÝÜPEGI

Ýurdumyzyň durmuş-ykdysady ösüşiniň wezipelerine hem-de oba hojalygynyň möhüm meselelerine bagyşlanyp, 11-nji iýunda geçirilen iş maslahatyny hormatly Prezidentimiz türkmen ýüpekçileriniň gazanan ajaýyp üstünligini gutlamak bilen ba

TE­LE­KEÇI­LIK WE ZÄH­MET DEP­DERÇE­LERI

Bazar gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi hökmünde telekeçiligi ösdürmek Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.