2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Arhiw

03 APREL 2019

AK BUGDAÝ ETRABYŇ AÇYK BIRINJILIGI

Bütindünýä saglyk güni mynasybetli welaýatymyzyň ähli ýerinde dürli sport ýaryşlary geçirilýär. Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde sportuň erkin göreş boýunça geçirilen etrabyň açyk birinjiligini almak ugrundaky ýaryş hem şol senä bagyşlandy.

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň mejlisi geçirildi, onda saýlaw okruglarynyň üçüsi boýunça möhletinden öň çykyp giden Mejlisiň deputatlarynyň, şeýle hem welaýat, etrap, şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň ýer

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.