2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly

Türkmenistanyň Kärdeşler
Arkalaşyklary

Arhiw

08 MART 2019

ŞANLY SENE MYNASYBETLI

Halkara zenanlar güni mynasybetli welaýatymyzyň ähli ýerinde aýdym-sazly, şatlyk-şowhunly baýramçylyk dabaralary geçirilýär.

ARKADAGYMYZYŇ PUL SOWGATLARY GOWŞURYLDY

Hormatly Prezidentimiziň Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň zenanlaryny pul sowgatlary bilen sylaglamak bilen baglanyşykly resminamasyndan ugur alyp, welaýatymyzyň ähli ýerinde aýal-gyzlara, enelere döwlet Baştutanymyzyň pul sowgatlary dabaraly ýagdaýda go

Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaralar

Şu gün Halkara zenanlar güni mynasybetli Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti geçirildi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, ähli gelin-gyzlaryna

Eziz eneler!
Mähriban gelin-gyzlar!

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.