Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

04 FEWRAL 2019

ŞAHSY BIRINJILIKDE

«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly mynasybetli Änew şäherindäki sport mekdebinde sportuň küşt görnüşi boýunça aýal-gyzlaryň arasynda welaýatyň şahsy birinjiligi geçirildi. Oňa welaýatymyzyň dürli ýerinden aýal-gyzlaryň onlarçasy gatnaşdy.

ROWAÇ GADAMLARDAN GÜLLEÝÄN MEKAN

Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda şu ýylyň 1-nji fewralynda geçirilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde 2018-nji ýylda bitirilen işlere anyk seljerme berlip, onda kabul edilen çözgütler, öňde goýlan wezipeler ýakyn geljekde milli ykdys

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.