Türkmenistanyň Kärdeşler
          Arkalaşyklary

Arhiw

01 FEWRAL 2019

BILIM ULGAMYNDA. BIR ETRAPDAN IKI HABAR

Ýakynda Babadaýhan etrap medeniýet öýünde etrap häkimliginiň, Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap birleşmesiniň, etrap bilim hem-de medeniýet bölümleriniň bilelikde guramaklarynda Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýyly mynasybetli «Alkyş size, şöhrat size Arkadag!» diýe

SAGDYN DURMUŞ ÝÖRELGESI

«Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasy» esasynda durmuşa geçirilýän işler kärdeşler arkalaşy

GÜÝÇLI TOPARLAR INDIKI TAPGYRDA

Tejen şäheriniň sport mekdebinde 2002 — 2004-nji ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda basketbol ýaryşy geçirildi.

Gözle

© www.tradeunions-kardesh.gov.tm

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.