Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Arhiw

09 ÝANWAR 2017

DÖWLET HOWPSUZLYK GEŇEŞINIŇ MEJLISINDE 2016-NJY ÝYLDA HARBY WE HUKUK GORAÝJY EDARALARYŇ ALYP BARAN IŞLERINIŇ NETIJELERI SELJERILDI

Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň şu gün geçirilen giňişleýin mejlisinde 2016-njy ýylyň jemleri jemlendi. Onda Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylarynyň döwlet Baştutanymyzyň beren anyk tabşyryklary we görkezmeleri babatda şu döwürde ýerine ýetirilen işler baradaky hasabatlary diňlendi.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.