2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!

Arhiw

06 ÝANWAR 2017

TARYHY ÝADYGÄRLIGE SYÝAHAT

Hormatly Prezidentimiziň taryhymyzy, ýurdumyzyň çägindäki taryhy-medeni ýadygärlikleri we geçmişde yz goýan beýik şahsyýetleri öwrenmek, ýaşlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek ugrundaky tagallalaryndan ugur alnyp, Tejen şäherindäki “Tejenkarbamid” zawodynda zähmet çekýän ýaşlar üçin taryhy-medeni ýadygärliklere syýahatlar yzygiderli guralýar.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 2017-nji ýyldaky ilkinji mejlisini geçirdi, onda käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy hem-de döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

ALABAÝ - ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARYNYŇ RESMI KEŞBI

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi keşbi we tumary milli amaly – haşam sungatynyň däp bolan bezeg nyşanlarynyň äheňinde döredildi, emma ol häzirkizaman bezeg görnüşinde täzeçe işlenildi. Hususan-da, Oýunlaryň nyşanlarynda türkmen halysynyň belli nagyşlary, gölleri, milli lybaslaryň keşdeleri öz beýanyny tapdy.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.