Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

Arhiw

02 ÝANWAR 2017

BAGTYÝAR DÖWRÜMIZE GUWANÝARYS

Biziň tüwi öndürýän kärhanamyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe gurlup, ulanylmaga berlen kärhanalaryň biri bolup, onuň önümçilik kuwwaty ýylda 30 müň tonna tüwini öndürmäge we saklamaga niýetlenendir. Kärhanada 150 töweregi işçi zähmet çekýär.
You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.