2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!


PUDAKLAÝYN K.A. >>

07.08.2018
Çagalaryň tomusky dynç alyş möwsümini ýokary derejede geçirmek barada hormatly Prezidentimiziň tabşyryklaryndan ugur alnyp, bu babatda «Türkmengaz»...
07.08.2018
Daşoguz  şäherindäki  «Serdar» pagta egriji fabrigi Garaşsyzlyk ýyllarynda ilkinji gurlan pagta egriji kärhanalaryň biri bolmak bilen, ýur­...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI >>

11.08.2018
Gahryman Prezidentimiziň ýiti zehininiň, jöwher paýhasynyň miweleri bolan ajaýyp edebi-çeper we ylmy eserleri, dürli möhüm mowzuklar dogrusyndaky...
09.08.2018
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň, beýleki iri halkara guramalarynyň mejlislerinde hormatly Prezidentimiz tarapyndan öňe sürülýän...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI >>

31.07.2018
Bagtyýar çagalaryň tomusky dynç alşynda wagtlaryny hoş hem şadyýan geçirmekleri üçin etrap bilim bölümi hem degerli işleri durmuşa geçirýär....
26.07.2018
Arkadag Prezidentimiz çagalaryň tomusky dynç alyş möwsüminiň talaba laýyk guralmagyny hemişe üns merkezinde saklaýar. Türkmenistan — Beýik Ýüpek...

KANUNÇYLYK >>

19.05.2018
Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiziň, çar künjeginde uly ruhubelentlik bilen Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň...
17.05.2018
Hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän syýasaty eziz Watanymyzy gülledip ösdürmäge, halkymyzyň bagtyýar we abadan durmuşyny üpjün etmäge...

Sport >>

28.07.2018
           Ýurdumyzda giň gerime eýe...
14.07.2018
В центре внимания настоящего обзора - четвертьфинальные и полуфинальные матчи чемпионата...

Arhiw >>

Du
Si
Ça
Pe
An
Şe
Ýe
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
AWGUST 2018
 

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.