2019-njy «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly


PUDAKLAÝYN K.A. >>

07.02.2019
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzyň keşbi gün-günden özgerýär. Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegi,...
07.02.2019
Türkmenistan — rowaçlygyň Watany ýylynda milli mirasymyzy öwrenmek, şan-şöhrata beslenen geçmişimizi dünýä ýaýmak, ruhy gymmatlyklarymyzy wagyz-...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI >>

07.02.2019
Hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan kemal tapan häzirki ajaýyp bagtyýarlyk döwründe güneşli Diýarymyzyň merdana, zähmetsöýer...
07.02.2019
Bedenterbiýäniň we sportuň adam saglygyna peýdasy uly. Bu ugurda döwlet Baştutanymyzyň hut özi bize görelde görkezýär. Ýakynda Türkmenbaşy...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI >>

05.02.2019
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe maksatlary myrat tapýan halkymyzyň her bir tutumly işleri rowaçlyklara beslenýär. Diýarymyzda ýetilen...
05.02.2019
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň (TKAMM) «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde.Türkmenistanyň...

KANUNÇYLYK >>

29.01.2019
Kabul edilýän täze kanunlar we kadalaşdyryjy namalar jemgyýetçilik birleşikleriň ähmiýetini, olaryň jemgyýetde tutýan ornuny artdyrmaga, şeýle hem...
16.01.2019
2017-nji ýylyň 9-10-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň baştutanlygynda bolup geçen Türkmenistanyň Ýaşulular...

Sport >>

07.02.2019
Bedenterbiýäniň we sportuň adam saglygyna peýdasy uly. Bu ugurda döwlet Baştutanymyzyň...
04.02.2019
«Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» ýyly mynasybetli Änew şäherindäki sport mekdebinde...

Arhiw >>

Du
Si
Ça
Pe
An
Şe
Ýe
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
FEWRAL 2019
 

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.