2018-nji "Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi" ýyly!


PUDAKLAÝYN K.A. >>

14.04.2018
Golaýda Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň 60-njy orta mekdebinde hormatly Prezidentimiziň ýiti pähim-paýhasyndan joşup çykan «...
14.04.2018
Ýakynda Sarahs etrabyndaky 21-nji orta mekdepde «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýaş nesillere görelde» diýen şygar bilen wagyz-nesihat...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI >>

14.04.2018
   Ýakynda welaýat häkimliginiň mejlisler eýwanynda halkymyzyň milli ýӧrelgelerini berkarar etmek, bilim, saglyk ulgamlarynda işleri...
14.04.2018
   Golaýda Daşoguz şäherindäki daşary ýurt dillerine ýӧriteleşdirilen 25-nji orta mekdepde 2017-2018-nji okuw ýylynda mekdep okuwçylarynyň...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI >>

12.04.2018
Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat...
07.04.2018
Golaýda, ýurdumyzyň sapaly künjekleriniň biri bolan «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş we dynç alyş merkezinde...

KANUNÇYLYK >>

12.04.2018
Ýakynda Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň Awazadaky «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň Gurluşyk we senagat...
10.04.2018
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hünärmenleri Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde goýýan...

Sport >>

14.04.2018
Golaýda Daşoguz şäherindäki on müň orunlyk sport toplumynda Türkmenistanyň Kärdeşler...
14.04.2018
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi tarapyndan guralýan XIX Milli...

Arhiw >>

Du
Si
Ça
Pe
An
Şe
Ýe
1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
APREL 2018
 

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.