Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly!

OÝUNLARYŇ BAŞLANMAGYNA GALAN WAGT
GÜN

SAGAT

MINUT

SEKUNT

ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARY

PUDAKLAÝYN K.A. >>

15.04.2017
Serdarabat etrabynyň pagta arassalaýjy kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynda zähmetkeşleriň saglygyny goramakda sportuň we...
13.04.2017
Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenýär. Munuň özi agzybirlikden, jebislikden rysgal-bereket tapan...

WELAÝAT BIRLEŞMELERI >>

15.04.2017
Serdarabat etrabynyň pagta arassalaýjy kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramasynda zähmetkeşleriň saglygyny goramakda sportuň we...
13.04.2017
Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň her bir güni ýatdan çykmajak taryhy wakalara beslenýär. Munuň özi agzybirlikden, jebislikden rysgal-bereket tapan...

SAGALDYŞ-DYNÇ ALYŞ MERKEZLERI >>

25.03.2017
TKA-nyň Milli merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde «Halal hyzmat-halka hormat» diýen at bilen...
21.03.2017
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Daýanç» sagaldyş merkezinde Türkmenistanyň...

KANUNÇYLYK >>

19.04.2017
I. 2016-njy ýylyň 26-njy martynda kabul edilen «Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryny guramak...
20.03.2017
Şu Kanun adamyň şahsy durmuşy barada maglumat çygrynda jemgyýetçilik gatnaşyklaryny düzgünleşdirýär we ony ýygnamak, işläp taýýarlamak we goramak...

Sport >>

15.04.2017
Serdarabat etrabynyň pagta arassalaýjy kärhanasynyň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji...
13.04.2017
Ýakynda şeýle dabaraly çäre Türkmenabat şäherindäki 7-nji sport mekdebinde hem uly...

Arhiw >>

Du
Si
Ça
Pe
An
Şe
Ýe
1
2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
APREL 2017
 

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.